Images

HG - Schoonmaakmiddel - Roestvrijstaal snel reiniger
https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dwf1d508c2/brands/hg_nl.png?sh=50
https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dwf1d508c2/brands/hg_nl.png?sh=50 https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dwf1d508c2/brands/hg_nl.png?sh=50 HG HG

Roestvrijstaal snel reiniger

Schoonmaakmiddel
6,99 €

Details

Vet, vuil en vingerafdrukken op je kookplaten, spatwanden of koelkast? Met deze reiniger van HG verwijder je ze in 1-2-3.
Meer lezen

Add to cart options

in voorraad

Product Actions

Beschrijving
Gebruik
Roestvrijstalen, chroom en aluminium oppervlakken hou je met deze snel reiniger van HG heel makkelijk proper. Vet, vuil en vingerafdrukken behoren zo in een oogopslag tot de verleden tijd.
Geschikt voor onder meer kookplaten, spatwanden, afzuigkappen, koelkasten, ovens, microgolfovens enzovoort.
  • Verstuif de spray van op 20 cm afstand egaal op het te behandelen oppervlak. Of breng aan met een schone, zachte doek.
  • Reinig het oppervlak en wrijf uit met een schone, zachte doek of tissue.

Zeer licht ontvlambare aerosol. H229- Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. H304- Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H412- Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208- Bevat Methylchloroisothiazolinone: methylisothiazolinone (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P210- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211- Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251- Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P301+P310- NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P331- GEEN braken opwekken. P410+P412- Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/ 122°F. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk bijzonder afval