Images

CANARD WC - WC-blokjes - 3 in 1 Watertankblokje
https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dwe722ce66/brands/canardwc_nl.png?sh=50
https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dwe722ce66/brands/canardwc_nl.png?sh=50 https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dwe722ce66/brands/canardwc_nl.png?sh=50 CANARD WC CANARD WC

3 in 1 Watertankblokje

WC-blokjes
2,99 €

Details

WC-blokje voor in de watertank met drievoudige werking. Dit product reinigt, voorkomt kalkvorming en verfrist het toilet bij iedere spoelbeurt.
Meer lezen

Add to cart options

in voorraad

Product Actions

Gebruik
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, het langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.