Images

VANISH - Vlekverwijderaar - Ontvlekker spray
https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dw6a0e82ee/brands/vanish_nl.png?sh=50
https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dw6a0e82ee/brands/vanish_nl.png?sh=50 https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dw6a0e82ee/brands/vanish_nl.png?sh=50 VANISH VANISH

Ontvlekker spray

Vlekverwijderaar
7,79 €

Details

De Vanish Ontvlekker voorkomt het indrogen en hechten van vlekken tot 7 dagen lang, zo kan je het wassen van het getroffen stuk nog even uitstellen.
Meer lezen

Add to cart options

in voorraad

Product Actions

Gebruik
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Oogbescherming dragen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte/ vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekings- bronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.