Images

HARPIC - WC-blokjes - Hygiënische Steen Lavendel
https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dw082e1b6d/brands/harpic_nl.png?sh=50
https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dw082e1b6d/brands/harpic_nl.png?sh=50 https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dw082e1b6d/brands/harpic_nl.png?sh=50 HARPIC HARPIC

Hygiënische Steen Lavendel

WC-blokjes
3,49 €

Details

Extra hygiënische WC-blokjes zonder omhulsel waar bacteriën zich kunnen hechten. Reinigt en parfumeert tot wel 8 weken lang.
Meer lezen

Add to cart options

in voorraad

Product Actions

Gebruik
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oorgirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, het langdurige gevolgen. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.