Images

https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dw96cf092f/brands/tarax_nl.png?sh=50
https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dw96cf092f/brands/tarax_nl.png?sh=50 https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dw96cf092f/brands/tarax_nl.png?sh=50 TARAX TARAX

Ontstopper Power-Gel

Ontstopper
5,29 €

Details

Zelfs de hardnekkigste verstopping pak je met deze krachtige ontstopper effectief aan.
Meer lezen

Add to cart options

Dit artikel is binnenkort beschikbaar

Product Actions

Beschrijving
Gebruik
Karakteristieken
Effect & Resultaat
De actieve bestanddelen van plantaardige herkomst zijn ecologisch afbreekbaar. Het ontstoppingsmiddel lost de verstopping op en spoelt mee weg door je leidingen zonder schade aan te richten.
  • Giet de aanbevolen hoeveelheid in de leiding.
  • Laat 5 minuten inwerken. Spoel daarna de leiding met warm water.
  • Herhaal indien nodig.

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, het langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Nettogewicht:
1.190g
Het water stroomt weer vlot door je leidingen.