Images

LA CROIX - Bleekmiddel - Eau de Javel
https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dw070ce886/brands/lacroix_nl.png?sh=50
https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dw070ce886/brands/lacroix_nl.png?sh=50 https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dw070ce886/brands/lacroix_nl.png?sh=50 LA CROIX LA CROIX

Eau de Javel

Bleekmiddel
1,89 €

Details

Lacroix Bleekmiddel doodt alle microben, virussen, schimmels en bacterieën. Voor een perfect hygiënisch resultaat!
Meer lezen

Add to cart options

in voorraad

Product Actions

Gebruik
Milieugevaarlijk Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. * LET OP! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. * Vormt vergiftige gassen in contact met zuren. * Bij aanraking met de huid of de ogen, onmiddellijk wassen met veel water. * Bij inslikken, niet laten braken, direct de dichtstbijzijnde arts of het Antigifcentrum contacteren. * Fles vertikaal bewaren. * Lege fles niet hergebruiken, behalve om geconcentreerde Javel te verdunnen.