Images

RIEM - Onderhoudsproduct - Hygiene WC - Plus
https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dw9442f0ac/brands/riem_nl.png?sh=50
https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dw9442f0ac/brands/riem_nl.png?sh=50 https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dw9442f0ac/brands/riem_nl.png?sh=50 RIEM RIEM

Hygiene WC - Plus

Onderhoudsproduct
3,29 €

Details

Reiniger en ontsmettingsmiddel voor toiletbrillen, handgrepen, vuilnisbakken, tegels, aardewerk, porselein en geëmailleerde oppervlakken.
Meer lezen

Add to cart options

in voorraad

Product Actions

Gebruik
Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en alle andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in open vuur of op een andere ontstekingsbron spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50 ° C. Buiten bereik van kinderen bewaren. Inademing van aërosolen vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. In geval van contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen als het slachtoffer ze draagt en als ze gemakkelijk kunnen worden verwijderd, blijven spoelen. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale / regionale voorschriften