Images

FULGURANT - Ontstopper - Speciaal haarontstopper
https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dwd5bc9aa8/brands/fulgurant_nl.png?sh=50
https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dwd5bc9aa8/brands/fulgurant_nl.png?sh=50 https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dwd5bc9aa8/brands/fulgurant_nl.png?sh=50 FULGURANT FULGURANT

Speciaal haarontstopper

Ontstopper
6,79 €

Details

Handig oplosmiddel om preventief of om in noodsituaties achterblijvende haarresten in leidingen te verwijderen.
Meer lezen

Add to cart options

in voorraad

Product Actions

Gebruik
Niet gebruiken in combinatie met andere producten. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen met schadelijke effecten op lange termijn. Uitsluitend in de originele verpakking bewaren Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. Bij inslikken: mond spoelen. GEEN braken opwekken. Verontreinigde kleding onmiddellijk. Huid met water afspoelen / afdouchen. met ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen als het slachtoffer ze draagt en als ze gemakkelijk kunnen worden verwijderd.