Images

GLORIX - Schoonmaakmiddel - Bleek Toiletreiniger Original
https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dw64b4472b/brands/glorix_nl.png?sh=50
https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dw64b4472b/brands/glorix_nl.png?sh=50 https://www.di.be/dw/image/v2/AATN_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog-di/default/dw64b4472b/brands/glorix_nl.png?sh=50 GLORIX GLORIX

Bleek Toiletreiniger Original

Schoonmaakmiddel
1,69 €

Details

Krachtig reinigingsmiddel voor het toilet. Langdurige actieve formule beschermt tegen vuil.
Meer lezen

Add to cart options

in voorraad

Product Actions

Beschrijving
Gebruik
Karakteristieken
Ingrediënten
Deze toiletreiniger met gepatenteerde formule hecht perfect in het toilet, zodat zelfs na het doorspoelen het toilet actief beschermd wordt.
Toilet
Spuit dagelijks onder de toiletrand en laat het product 15 minuten inwerken om vuil en vlekken te verwijderen.

Keuken en badkamer
Spuit het product in de afvoer om schoon te maken en geurtjes tegen te gaan.

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Kan bijtend zijn voor metalen. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Buiten het bereik van kinderen houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Bevat Sodium Hypochlorite, Cocamine Oxide, Sodium hydroxide, Cetrimonium Chloride. Kan een allergische reactie veroorzaken
Volume:
750 ml
Raadpleeg steeds de verpakking van je aankoop voor de meest recente ingrediëntenlijst.
De informatie over de samenstelling van de producten dient alleen als richtlijn en vervangt nooit de informatie op de verpakking van het product zelf.
 • Aqua
 • Sodium Hypochlorite
 • Sodium chloride
 • Cocamine Oxide
 • Sodium hydroxide
 • Sodium Laurate
 • Sodium carbonate
 • Sodium Chlorate
 • Parfum
 • Sodium Silicate
 • Potassium Trisphosphonomethylamine Oxide
 • Dimethicone
 • CI 19555