Klik hier voor gratis verzending gratis levering*

Algemene verkoopsvoorwaarden eshop DI

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper
Artikel 2 – Toepassingsgebied en voorwaarden
Artikel 3 – Aanbod en bestelling
Artikel 4 – Prijs
Artikel 5 – Betaling
Artikel 6 – Levering en uitvoering
Artikel 7 – Controle op ontbrekende producten bij levering
Artikel 8 – Wettelijke conformiteitsgarantie
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Artikel 10 – Herroepingsrecht
Artikel 11 – Overmacht
Artikel 12 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Artikel 13 – Intellectuele eigendom
Artikel 14 – Behandeling van klachten en geschillen
Artikel 15 – Wijziging van de algemene voorwaarden


Download de algemene verkoopsvoorwaarden in PDF-formaat:

Algemene verkoopsvoorwaarden DI [PDF — 192 Ko]

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

Di NV
Lenniksebaan 551
1070 Brussel
België
(hierna aangeduid als « wij » of « ons » of « onze »)

E-mailadres van de Customer Service: contact@di.be
Telefoonnummer: +32 2 420 39 38
Ondernemingsnummer: 429.025.951
BTW-nummer: BE0429.025.951
Website: www.di.be (hierna aangeduid als de « website »)
Bankrekening: BE92 7340 4135 2523

Artikel 2 – Toepassingsgebied en voorwaarden

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen aan u gedaan in uw hoedanigheid van eindconsument, d.w.z. een natuurlijke persoon die de goederen of diensten uitsluitend verwerft of gebruikt voor niet-professionele doeleinden (hierna genaamd “u” of “uw”).

2. Wij leveren uitsluitend in België. Wij hebben het recht elke levering te weigeren die dient te gebeuren op een adres in een ander land.

3. Om een bestelling te kunnen plaatsen moet u minstens 18 jaar oud zijn. Indien u jonger bent dan 18 jaar, gelieve dan de bestelling te laten plaatsen door uw ouders of uw wettelijke voogd. Wij hebben het recht elke bestelling te weigeren waarvan wij vaststellen dat zij werd geplaatst door een minderjarige.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, zijn de voorgaande bepalingen eveneens van toepassing op deze bijzondere voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen onze algemene voorwaarden en deze bijzondere voorwaarden zijn onze bijzondere voorwaarden bij voorrang van toepassing.

5. Elke bestelling die online wordt geplaatst, veronderstelt de voorafgaandelijke kennisname en de uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn op ieder ogenblik raadpleegbaar op onze Website. Er kan geen enkele bestelling worden gevalideerd zonder dat het veld betreffende de erkenning van de kennisneming van de algemene voorwaarden is aangekruist.

6. Onze Website is beschikbaar in het Nederlands en het Frans. U kunt bij uw eerste bezoek uw keuze maken, of door op een taal klikken die wordt aangegeven in de rechterbovenhoek van de welkomstpagina van onze Website. De door u gekozen taal zal ook de taal zijn die wordt gebruikt voor de transacties en de communicatie met ons.

Artikel 3 – Aanbod en bestelling

1. Di biedt drogisterij- en parfumerieproducten evenals haarverzorging, haarkleuring en schoonheidsproducten met accessoires, parfumerie, juwelen en schoonheids- en modeaccessoires alsook reinigingsproducten.

2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of aan bepaalde voorwaarden is onderworpen, vermelden wij dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

3. Beschikbaarheid van de producten: de voor de verkoop aangeboden producten zijn deze die voorkomen op de Website op de precieze dag en het precieze tijdstip van uw raadpleging van de Website. Wij verbinden ons ertoe om al onze beschikbare middelen in te zetten om uw bestellingen na te komen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die voortkomt uit de onbeschikbaarheid van een product. Wanneer een product als voorwerp van een bevestigde bestelling niet beschikbaar is, wordt u via e-mailbericht of telefonisch geïnformeerd over de volledige of gedeeltelijke annulatie van uw bestelling. Als de onbeschikbaarheid wordt medegedeeld terwijl uw bankrekening reeds met het bedrag van uw bestelling werd gedebiteerd, zal de terugbetaling binnen de kortst mogelijke termijn na datum van annulatie van uw bestelling worden verricht.

4. Wij voorzien steeds een beschrijving te goeder trouw van onze producten, evenals van onze aanbiedingen en de bestellingsprocedure. Indien er echter fouten voorkomen in de beschrijving van de producten of in het bestelproces, verbinden wij ons ertoe deze fouten zo snel mogelijk te corrigeren nadat zij onder onze aandacht zijn gebracht. Indien het geleverde product niet voldoet aan de specificaties, kunt u het retourneren volgens de voorwaarden van artikel 8.

5. Om een product te kopen volstaat het dat u het toevoegt aan uw winkelmandje. Vervolgens dient u de contact – en facturatiegegevens aan te geven. Kies uw leveringswijze. In de laatste fase van het proces wordt een overzichtspagina getoond, waar u onze algemene voorwaarden aanvaardt en u uw bestelling bevestigt door te klikken op de bestelknop vergezeld van de vermelding “Ik betaal mijn bestelling”. Uw aankoop is definitief wanneer u deze fases hebt doorlopen. Wij verzenden u dan een bevestiging van uw bestelling per e-mail. Zodra uw bestellingen zijn afgerond, hebt u toegang tot de status van uw bestellingen via uw rekening of via de bevestigingse-mail die wij u verzenden.

Artikel 4 – Prijs

1. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde onze prijzen aan te passen. In elk geval worden de producten gefactureerd op basis van de prijs zoals deze van toepassing is op het moment van uw bestelling.

2. De prijzen worden op onze Website vermeld in euro, en omvatten, tenzij anders vermeld, de BTW, de administratiekosten en alle andere diensten. Zij omvatten niet, in voorkomend geval, de deelname in de kosten van logistiek en verzending, die apart en op een duidelijke manier wordt vermeld tijdens het bestellingproces en vervat is in de totale prijs.

Artikel 5 – Betaling

1. De betaling kan slechts gebeuren op onze Website met behulp van de betalingswijzen die daar ter beschikking worden gesteld.

2. De volgende betaalwijzen worden aanvaard (elektronische betalingen):
Visa
MasterCard
Maestro
Bancontact

3. In geval van betaling van de transactie met een krediet – of debetkaart is uw bestelling slechts volledig en het contract tussen ons definitief wanneer wij het akkoord bekomen van de uitgever van de kaart. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering en/of de niet-levering van uw bestelling die het gevolg zijn van de weigering van de uitgever van uw kaart om de betaling uit te voeren. De bestellingen die niet gepaard gaan met een geldige betaling op naam van de titularis van de kaart worden niet aanvaard of in behandeling genomen.

4. Wij behouden ons het recht voor elke bestelling of levering te annuleren in geval van een bestaand geschil.

5. Om de veiligheid van uw onlinebetaling en uw privégegevens te waarborgen worden de gegevens betreffende de transactie verzonden na cryptering met de SSL technologie. U hoeft niet over een bijzondere software te beschikken om te betalen met behulp van deze technologie. U herkent een beveiligde SSL-verbinding in het “hangslot” dat verschijnt in de statusbalk onderaan uw browser.

Artikel 6 – Levering en uitvoering

1. Alle producten worden geleverd op het adres dat u hebt meegedeeld bij uw onlinebestelling volgens de modaliteiten die daar werden gespecificeerd. Alle informatie die u verstrekt bij uw bestelling binden u. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de mededeling van foutieve gegevens. De bestelde producten kunnen slechts worden geleverd op een adres in België, met uitzondering van een postbus.

2. De volgende leveringswijzen worden voorgesteld op onze Website:
Standaardleveringswijze: Afhaling in een Di winkel tussen 1 en 3 werkdagen
Andere wijzen van levering:
Levering aan huis of op het werk
Levering aan een Bpost afhaalpunt
Levering aan een pakketautomaat

3. De prijzen voor levering zijn de volgende:

Afhaling in een Di winkel: gratis
Levering aan huis of op het werk/ levering aan een afhaalpunt :
 €4,50 nettoprijs (na aftrek van alle kortingsbonnen) voor een bestelling < € 45
gratis voor een bestelling > € 45
Levering aan een pakketautomaat:
€4,50 nettoprijs (na aftrek van alle bonnen/ kortingscodes voor alle bestellingen) < € 45
gratis voor een bestelling > € 45

4. De producten die in voorraad zijn zullen binnen een termijn van 1 tot 4 werkdagen aangeboden worden op uw leveringsadres (domicilie/ werk/ afhaalpunt/ pakketautomaat).
Bij bestelling vóór 16u (werkdagen), levering de volgende dag
Bij bestelling na 16u, levering twee dagen nadien
Bij bestelling op vrijdag vóór 16u, levering op maandag
Bij bestelling op vrijdag na 16u, levering op dinsdag

5. De producten die niet in voorraad zijn, zullen niet geleverd worden en u zal zo spoedig mogelijk worden terugbetaald ten belope van het bedrag van de desbetreffende producten.

6. De risico’s verbonden aan verlies, diefstal of beschadiging van de producten zijn te uwer laste zodra deze producten zijn geleverd.

7. Op de dag dat het pakket de opslagplaats verlaat ontvangt u per e-mail een track & trace nummer dat u toelaat om uw pakket online te volgen. U ontvangt eveneens een e-mail met de factuur betreffende uw bestelling. De factuur vermeldt het detail van de leveringskosten en de BTW. De levering gaat gepaard met een leveringsbron die de lijst van de bestelde producten vermeldt.

8. Uw bestelling wordt aan uzelf aangeboden, of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveringsadres. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg zou kunnen zijn van de ontvangst van uw bestelling door eender welke andere persoon aanwezig op het leveringsadres. Als er niemand uw bestelling in ontvangst kan nemen op het tijdstip van de levering, wordt een bericht van aanbieding achterlaten. Dit document vermeldt het postadres waar u uw producten kunt ophalen, en een telefoonnummer, opdat u een leveringstijdstip kunt afspreken met de vervoerder. Uw producten blijven gedurende 14 dagen na het tijdstip van levering voor u beschikbaar. Na deze termijn zullen de producten, in voorkomend geval, naar de opslagplaats worden teruggezonden. In dat geval, kan u ons contacteren teneinde een nieuwe levering op uw kosten te organiseren.

9. Als u gekozen hebt om uw producten op te halen in een pakketautomaat, wordt u per e-mail of SMS op de hoogte gebracht zodra uw producten beschikbaar zijn. Deze blijven voor u beschikbaar gedurende 5 dagen na de terbeschikkingstelling. Na deze termijn zullen de producten in voorkomend geval naar de opslagplaats worden teruggezonden. In dat geval, kan u ons contacteren teneinde een nieuwe levering op uw kosten te organiseren.

10. Als u gekozen hebt om uw producten op te halen in een Di winkel, wordt u verwittigd zodra uw producten de opslagplaats verlaten. U zal vervolgens de producten kunnen volgen dankzij het volgnummer dat u werd overgemaakt. Wanneer de status van uw product is “geleverd” op de lijst van Bpost, betekent dit dat uw product beschikbaar is in de Di winkel die u gekozen hebt tijdens uw bestelling. Deze blijven voor u beschikbaar gedurende 14 dagen na de terbeschikkingstelling. Na deze termijn zullen de producten, in voorkomend geval, worden teruggezonden naar de opslagplaats. In dat geval, kan u ons contacteren teneinde een nieuwe bestelling op uw kosten te organiseren.

11. U wordt vóór het verstrijken van de aangegeven leveringstermijn op de hoogte gesteld indien wij niet binnen deze termijn kunnen leveren, en er wordt een nieuwe leveringstermijn aangegeven. In het geval dat de nieuwe leveringstermijn meer dan 30 dagen bedraagt vanaf de orderbevestiging of in het geval dat de levering niet binnen de aangegeven extra termijn heeft plaatsgevonden, hebt u de mogelijkheid om uw bestelling te herroepen en de overeenkomst kosteloos te ontbinden door contact op te nemen met de Customer Service op contact@di.be. Wij zullen alle uit hoofde van het contract betaalde bedragen onverwijld terugbetalen.


Artikel 7 - Controle op ontbrekende producten bij levering

1. Wij raden u aan te controleren of de hoeveelheid geleverde producten overeenstemt met uw bestelling en stellen voor eventuele klachten over ontbrekende producten zo spoedig mogelijk per e-mail aan onze Customer Service mee te delen.Artikel 8 – Wettelijke conformiteitsgarantie

1. U hebt een wettelijke garantie van 2 jaar op goederen die bij ons zijn gekocht. De wettelijke garantie komt overeen met de garantie op consumptiegoederen als bedoeld in de artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek, ook bekend als "conformiteitsgarantie" die u beschermt wanneer de door een consument gekochte producten een conformiteitsgebrek bevatten. De wettelijke garantie van conformiteit komt ten goede aan alle personen die in de Europese Unie wonen.

2. Als u een probleem ondervindt met een verkocht product, kunt u contact opnemen met onze Customer Service, die u zal vertellen hoe u de producten aan ons kunt retourneren.

3. De wettelijke garantie van 2 jaar dekt alleen een conformiteitsgebrek dat bestond bij de levering van de producten en is van toepassing op elk conformiteitsgebrek van het door u gekochte product, dat wil zeggen waaronder wanneer:
De kenmerken van uw aankoop niet overeenkomen met die van het gepresenteerde model;
De kwaliteit en de services niet voldoen aan de verwachtingen die u had ; of
U kunt het product niet gebruiken voor het beoogde gebruik of voor de specifieke functies die u hebt gevraagd.

4. Rechten waarin de wettelijke conformiteitsgarantie voorziet :
Als het gekochte product een defect vertoont dat onder de conformiteitsgarantie valt, hebt u het recht om, gedurende bovengenoemde periode, gratis een reparatie of vervanging van het product te verkrijgen. Wij behouden ons het recht voor de goederen te ruilen indien reparatie onmogelijk of onevenredig is. U hebt het recht om een prijsverlaging of beëindiging van het contract te verkrijgen (met terugbetaling van alle ontvangen betalingen, inclusief eventuele leveringskosten) in de volgende gevallen:
Als reparatie of vervanging van het product niet mogelijk is;
Als reparatie of vervanging niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd;
Als reparatie of vervanging niet zonder groot ongemak voor u kan worden uitgevoerd.

5. Als voor uw bestelling een waardebon is gebruikt, wordt het nettobedrag (d.w.z. de aankoopprijs min het waardebonbedrag) terugbetaald. Op uw uitdrukkelijk verzoek aan onze Customer Service wordt u een nieuwe bon toegestuurd, die u voor uw volgende aankoop kunt gebruiken.

6. Houd er rekening mee dat een klein defect waarvoor reparatie of vervanging niet mogelijk of te duur is, geen aanleiding geeft tot beëindiging van het contract.

7. Duur van de wettelijke conformiteitsgarantie :
De wettelijke conformiteitsgarantie dekt conformiteitsgebreken die optreden binnen twee jaar na levering van het product dat u hebt gekocht. Het is raadzaam het aankoopbewijs van het product te bewaren om de behandeling van uw claim te vergemakkelijken. De conformiteitsgebreken die binnen twee jaren na de levering van het product optreden, worden verondersteld te bestaan op het moment van levering, tenzij wanneer dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het product of met de aard van het conformiteitsgebrek of tenzij anders bewezen. Gebreken die na een periode van twee jaar na de levering optreden, worden geacht niet aanwezig te zijn geweest op het tijdstip van levering van het product, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

8. Om gebruik te maken van de garantie en om de verwerking ervan te vergemakkelijken, is het raadzaam het aankoopbewijs, de orderbevestiging of de factuur voor te leggen. Elk conformiteitsgebrek moet binnen 2 maanden na ontdekking aan onze Customer Service worden gemeld, maar wij adviseren u het defect bij voorkeur binnen 5 dagen na ontdekking te melden. Na het verstrijken van deze termijn van 2 maanden vervalt elk recht op herstel of vervanging. Onze Customer Service zal u adviseren over de wijze waarop u de producten kunt retourneren.

9. De wettelijke garantie geldt niet voor gebreken die onder meer het gevolg zijn van ongevallen, schade aan het product door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het product op een wijze die in strijd is met het beoogde doel, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, wijzigingen of aanpassingen aan het product, oneigenlijk, abnormaal, commercieel of onjuist gebruik.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

1. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen of schade van welke aard dan ook, die het gevolg kunnen zijn van een verkeerd gebruik van de producten. In dat opzicht verbindt u zich ertoe de gebruiksaanwijzing verstrekt door de producent op of in de verpakking van het product, en die de informatie (en vooral de doseringen en contra-indicaties) vermeldt die u moet respecteren, aandachtig te lezen. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor eventuele wijzigingen aan de producten die zijn aangebracht door de producenten.

2. Onze aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen voor ongemakken en nadelen die inherent zijn aan het gebruik van het Internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de service, een externe indringing of de aanwezigheid van informaticavirussen.

3. Wij zijn slechts aansprakelijk indien de schade werd veroorzaakt door onze opzettelijke fout of bedrog. Wij zijn slechts aansprakelijk voor rechtstreekse schade. Wij zijn nooit aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, de daaruit volgende schade en de schade toegebracht aan derden.

Artikel 10 – Herroepingsrecht

1. U beschikt over een termijn van 14 dagen om uw bestelling te herroepen, zonder opgave van een reden voor uw beslissing. De herroepingstermijn van 14 dagen vangt aan op de dag dat u of een derde anders dan de vervoerder in overeenstemming met ARTIKEL 6, het product fysiek in bezit neemt.

2. U dient ons van uw beslissing tot herroepen op de hoogte te brengen vooraleer de herroepingstermijn vermeld in ARTIKEL 10.1 is verstreken. Daartoe kunt u bijvoorbeeld het hier beschikbare modelformulier voor herroeping gebruiken, contact met ons opnemen via de rubriek "Contact " op onze website of ons een ondubbelzinnige verklaring tot herroeping sturen per telefoon, e-mail of post naar de nummers en adressen die in artikel 1 van dit document zijn vermeld. Als u wenst gebruik te maken van het hier beschikbare modelformulier , moet dit formulier naar onze Customer Service worden gestuurd op het e-mailadres of postadres hierboven vermeld.

3. Wij betalen u alle ontvangen betalingen terug, inclusief eventuele verzendkosten. De terugbetaling wordt verricht door gebruik te maken van dezelfde betaalwijze die u hebt gebruikt voor de initiële transactie, behalve in geval van uw uitdrukkelijk akkoord met een andere betaalwijze, zoals, bijvoorbeeld, de verzending van een waardebon of de betaling in cash in één van onze verkooppunten. Wij zijn er niet toe gehouden de bijkomende kosten terug te betalen als u uitdrukkelijk hebt gekozen voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste, m.n. de standaard leveringswijze. Als u gebruik hebt gemaakt van een waardebon bij uw bestelling wordt het nettobedrag (d.w.z. de aankoopprijs verminderd met het bedrag van de waardebon) aan u terugbetaald. Op uw uitdrukkelijke verzoek gericht aan onze Customer Service ontvangt u een nieuwe waardebon die u kunt gebruiken voor een volgende aankoop. De terugbetaling wordt zo spoedig mogelijk verricht na ontvangst van de producten, of van zodra u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, gelang welk tijdstip eerst valt.

4. Nadat u ons op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing tot herroeping kunt u ons de producten per post terugzenden op het adres vermeld in onze algemene voorwaarden of de producten terugbrengen naar één van onze winkels binnen een termijn van 14 dagen te rekenen van de kennisgeving van uw beslissing tot herroeping van de bestelling. De eventuele kosten van terugzending zijn te uwen laste. Na deze termijn van 14 dagen kunnen we de teruggave niet meer aanvaarden.

5. Het is aangeraden de producten in nieuwstaat terug te sturen, in hun originele verpakking en in perfecte staat, bij voorkeur met de bijgevoegde stalen en de eventuele gebruiksaanwijzing. Om de verwerking van uw retourzending te vergemakkelijken, raden wij u aan deze te vergezellen van de leveringsbon en het retourdocument dat door onze Customer Service is verzonden. U bent aansprakelijk voor schadevergoeding in geval van waardevermindering van de geretourneerde goederen als gevolg van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Als uitzondering op uw herroepingsrecht kunt u geen producten terugzenden die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne zijn verzegeld en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

6. De producten die worden teruggeven na de termijn van 14 dagen en/of in strijd met ARTIKEL 10.5, evenals de teruggaven waarvoor de procedure van dit Artikel niet werd gevolgd, zullen niet worden aanvaard en niet worden terugbetaald. Wanneer er op manifeste wijze sprake is van herhaalde oneigenlijk teruggave, behouden wij ons het recht voor elke verdere bestelling te weigeren.

7. U hebt ook de mogelijkheid uw herroepingsrecht uit te oefenen na de bestelling en dit in overeenstemming met de procedure van ARTIKEL 10.2 en ARTIKEL 10.3. In dat geval zal de terugbetaling worden verricht binnen de 14 dagen vanaf de dag nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing . Wij zullen u een e-mail sturen om u over de ontvangst van de herroeping en de aanvraag tot terugbetaling te informeren.

Naast het hierboven vermelde wettelijke herroepingsrecht kunt u de gekochte producten ook gratis omruilen in een van onze winkels binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na ontvangst van het pakket. Om een product te ruilen, is het raadzaam het in nieuwe staat, in de originele verpakking en in perfecte staat terug te sturen, bij voorkeur met de bijgevoegde monsters en de eventuele gebruiksaanwijzing. Als uitzondering op uw kosteloos herroepingsrecht kunt u geen producten terugzenden die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne zijn verzegeld en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Download het modelformulier voor herroeping


Artikel 11 – Overmacht

1. In geval van overmacht zijn wij bevrijd van onze verplichtingen. In dergelijk geval hebben wij de mogelijkheid om ofwel onze verplichtingen op te schorten gedurende de situatie van overmacht, ofwel het contract definitief te ontbinden.

2. Wordt beschouwd als overmacht elk voorval dat wij niet redelijk kunnen beheersen, daaronder begrepen, zonder ertoe beperkt te zijn, elk voorval zoals: een natuurramp, oorlog, opstand, oproer, economische sancties, brand, overstroming, uitzonderlijke, strenge klimatologische omstandigheden, ontploffing, epidemie, terrorisme, arbeidsgeschil, staking, patronale staking of elke andere vorm van collectieve actie of conflict, evenals elke omstandigheid die de normale productie, verzending of vervoer van producten zou verhinderen, en andere vergelijkbare situaties die ons, onze onderaannemers, onze leveranciers of onze vervoerders kunnen beïnvloeden.

Artikel 12 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

1. Uw bestelling zal behandeld worden overeenkomstig ons Privacybeleid , beschikbaar op onze Website en dat integraal deel uitmaakt van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

1. Wij verlenen u het recht om uitsluitend voor strikt persoonlijke doeleinden gebruik te maken van onze Website, in overeenstemming met de modaliteiten en de voorwaarden vermeld in deze algemene voorwaarden. U mag onze Website niet gebruiken voor een andere doel, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, (persoonlijke) commerciële, speculatieve en/of bedrieglijke doeleinden.

2. Onze Website en de teksten, foto’s, illustraties, pictogrammen, geluiden, video’s, software, databanken, structuren, lay-out en alle andere gegevens en elementen van onze Website vallen onder de bescherming van intellectuele eigendomsrechten en/of andere (eigendoms)rechten. De toegang en het gebruik van onze Website verleent u geen enkel recht of aanspraak op een onderdeel van onze Website en kan in geen geval worden beschouwd als een afstand van of de verlening van een gebruiksrecht op deze (intellectuele eigendoms)rechten.

3. Het is u niet toegelaten, op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk deze Website (of een onderdeel ervan) te reproduceren, over te nemen, te wijzigen, over te dragen, te publiceren, aan te passen of te exploiteren op een support, zonder onze schriftelijke en voorafgaandelijke goedkeuring.

4. De benaming Di evenals de logos van Di zijn geregistreerde merken. Het gebruik van deze merken (voor andere dan strikt persoonlijke doeleinden) zonder onze voorafgaandelijke en schriftelijke toelating is formeel verboden.

5. Voorkoming van namaak. Bij de verkoop van de producten respecteert Di de intellectuele eigendomsrechten van derden en moedigt u aan hetzelfde te doen. Wanneer u de e-shop gebruikt en/of via de e-shop producten van merken van derden bij Di bestelt, mag u deze merken niet reproduceren, wijzigen, aanpassen of anderszins exploiteren, noch mag u inbreuk maken op de bestelde producten. Als u na aankoop van een product een namaakproduct opmerkt of vermoedt, of als u twijfels hebt over een product dat op de e-shop wordt verkocht, verzoekt Di u een e-mail te sturen naar contact@di.be met voldoende gegevens om uw bericht op te volgen. Alle nuttige informatie kan Di helpen in de strijd tegen vervalsers.
U kunt ook terecht op https://www.eccbelgie.be/themas/oneerlijke-praktijken/namaak-en-piraterij voor meer informatie over namaak.

Artikel 14 – Behandeling van klachten en geschillen

1. Wij hopen steeds onze klanten ten volle tevreden te stellen. Indien u evenwel een klacht betreffende onze producten of diensten wenst te formuleren, aarzel dan niet ons te contacteren op het adres van de Customer Service (contact@di.be). Wij doen het nodige om uw klacht binnen de 5 dagen te behandelen. Als we het niet eens kunnen worden, kunt u zich als consument richten tot Safeshops.be. Safeshops.be zal tussen ons bemiddelen als uw klacht op het eerste gezicht terecht is. U kan Safeshops.be contacteren via het klachtenformulier beschikbaar op het adres https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/, per e-mail op het adres info@safeshops.be of per post op het adres Kapelsesteenweg 195/1, B-2180 Ekeren.

2. Elk contract dat met onze klanten wordt gesloten wordt, ongeacht de woonplaats van de klant, uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en uitsluitend de Belgische hoven en rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. Indien een ander recht van toepassing is ingevolge internationaal recht, wordt in de eerste plaats, voor de interpretatie van deze algemene voorwaarden, verwezen naar de Belgische wetgeving betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consumenten.

3. Indien u een probleem heeft met een aankoop die u online heeft gekocht, kunt u via deze site http://ec.europa.eu/odr/ een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting door een klacht in te dienen met het oog op een buitengerechtelijke oplossing. U kunt ook een beroep doen op de Consumentenbemiddelingsdienst (een onafhankelijke openbare dienst) via https://consumentenombudsdienst.be/nl.

4. Als u het slachtoffer bent van fraude of oplichting als gevolg van een aankoop op onze e-shop of als u een vervalsing vermoedt, kunt u dit melden bij het Contact Center op https://pointdecontact.belgique.be/meldpunt/nl/welkom en/of op de website https://www.cecbelgique.be/.

Artikel 15 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving deze algemene voorwaarden van de Website aan te passen of te actualiseren. De van toepassing zijnde versie van deze algemene voorwaarden wordt openbaar gemaakt op de Website vanaf de datum waarop een wijziging ingaat. De algemene voorwaarden die van kracht zijn op het tijdstip van uw bestelling zullen in elk geval van toepassing zijn op uw bestelling.
Versie: 31/01/2023 .


Download de algemene verkoopsvoorwaarden in PDF-formaat: