Gratis levering bij aankoop van min. 15€.

Gratis retour in je winkelpunt Gratis retour in je winkelpunt
Verzending binnen 24u Verzending binnen 24u

Identiteit van de verkoper

Di S.A.
Behorend tot de Distriplus NV
Lenniksebaan 551
1070 Brussel
België
(hierna aangeduid als « wij » of « ons » of « onze »)

E-mailadres van de Customer Service: contact@di.be
Telefoonnummer: +32 2 556 49 00
Ondernemingsnummer: 429.025.951
BTW-nummer: BE0429.025.951
Website: di.be (hierna aangeduid als de « website »)
De vennootschap heeft tot doel,

De financiële verrichtingen en deelnemingen

De handelsverrichtingen, daarin inbegrepen de promotie op alle koopwaren en materiaal zowel op niveau van de fabricage, als van de invoer of de distributie
De diensten, de studie en raadgevingen in deze materies en alle andere financiële, handelsrechtelijke of economische materies.
De vennootschap mag haar activiteiten zowel in België als in het buitenland uitoefenen. Zij zal alle handelingen, kunnen stellen dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of van aard zijn om de verwezenlijking en de ontwikkeling ervan te begunstigen en onder andere alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren, beheren en kan, bij wijze van inbreng, van fusie, , financiële tussenkomst of op elke andere wijze deelnemen in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, verenigingen of bedrijven, in België of in het buitenland.