Klik hier voor gratis verzending gratis levering*

Alternatieve geschillenbeslechting

Alternatieve geschillenbeslechting - Indien u een probleem heeft met een aankoop die u online heeft gekocht, kunt u via deze site http://ec.europa.eu/odr/ een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting door een klacht in te dienen met het oog op een buitengerechtelijke oplossing. U kunt ook een beroep doen op de Consumentenbemiddelingsdienst (een onafhankelijke openbare dienst) via https://consumentenombudsdienst.be/nl.