Klik hier voor gratis verzending gratis levering*

Notice d’information

WILD


Informatienota – Privacybeleid in het kader van de wedstrijd Wild x DI 2023

De huidige nota legt uit hoe DI NV (Lenniksebaan, 551, 1070 Brussel – « Di »), als verwerkingsverantwoordelijke, de persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt en beschermt van deelnemers aan de wedstrijd « Wild », waarvan het reglement beschikbaar is op het (web)adres https://www.di.be/nl/reglement-concours.html (de « wedstrijd ») (hierna « U » of « Uw »).

Onder « Persoonsgegevens » dient te worden begrepen, alle persoonsgegevens zoals gedefinieerd door de Verordening (EG) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (dit wil zeggen iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van de richtlijn 95/46/EG), evenals elke toepasselijke nationale aanvullende wetgeving (samen de « Privacywet »).

Categorieën van verwerkte Persoonsgegevens: De Persoonsgegevens die door Di worden verzameld en verwerkt, bevatten: [uw naam, uw voornaam, uw e-mailadres, een afbeelding van uzelf, alsook uw IP-adres, uw internetbrowsers of uw domeinnaam]

Doeleinden en wettelijke grondslag: De Persoonsgegevens worden verwerkt met het doel de eerste twee die de vraag juist beantwoorden en aan onze voorwaarden voor deelname voldoen en ze te delen op de Instagrampagina’s van Di. De wettelijke grondslag van de verwerking van de Persoonsgegevens is de uitvoering van de verplichtingen en de uitoefening van de rechte van Di die zijn vervat in het wedstrijdreglement.

De Persoonsgegevens worden eveneens verwerkt met het doel de winnaars van de wedstrijd te contacteren.

Zij zullen worden gewist aan het einde van de wedstrijd.

De gegevens die het ras of de etnische afstamming, de politieke overtuigingen, de geloofsovertuigingen of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond, alsook de genetische, biometrische gegevens, betreffende de gezondheid of het seksleven of de seksuele geaardheid, bekendmaken, worden beschouwd als « gevoelig ». Geen enkel « gevoelig » Persoonsgegeven, u aangaande, zal vrijwillig door Di worden verzameld of verwerkt en we nodigen u uit om dergelijke gegevens bij uw deelname aan de wedstrijd niet mee te delen.

Overdracht van uw Persoonsgegevens aan derden: Persoonsgegevens verzameld door Di worden niet overgedragen aan derden, met uitzondering van externe dienstverleners, onderaannemers en commerciële partners van Di, (i) uitsluitend voor de doeleinden van de verwerking beschreven in de huidige informatienota, en (ii) tegenover dewelke Di de gepaste waarborgen heeft getroffen ter bescherming van uw Persoonsgegevens, in overeenstemming met de Privacywet.

In het algemeen, zal Di uw Persoonsgegevens niet overdragen aan derden, met uitzondering van overdrachten (i) toegelaten door de toepasselijk wetgeving of (ii) vermeld in deze sectie.

Uw rechten: U hebt het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens en om de rectificatie ervan te verzoeken in geval van onnauwkeurigheid of de wissing ervan (in voorkomend geval) in het geval deze niet nodig zouden zijn. Om uw rechten uit te oefenen, dient u enkel: een geschreven en ondertekend verzoek te verzenden naar Di aan het e-mailadres zmrini@di.be of naar het postadres van Di NV – Lenniksebaan, 551, 1070 Brussel (België), met een kopie van uw identiteitskaart of ander identificatiedocument, evenals elk document waaruit blijkt dat u de persoon bent waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben.

In het algemeen, hebt u ook het recht om op elk moment uw toestemming voor elke verwerking in te trekken. Deze intrekking van toestemming doet geen afbreuk aan de regelmatigheid van op toestemming gebaseerde verwerkingen voorafgaand aan een dergelijke intrekking. In sommige gevallen hebt u ook het recht op de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door de hierboven beschreven procedure te volgen.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de Lidstaat van de Europese unie waar uw gewone verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats waar de overtreding zou zijn begaan, zich bevindt, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens u aangaande een schending van de Privacywet uitmaakt.

Blandine


Informatienota – Privacybeleid in het kader van de wedstrijd Blandine x DI 2023

De huidige nota legt uit hoe DI NV (Lenniksebaan, 551, 1070 Brussel – « Di »), als verwerkingsverantwoordelijke, de persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt en beschermt van deelnemers aan de wedstrijd « Blandine x Di », waarvan het reglement beschikbaar is op het (web)adres https://www.di.be/nl/reglement-concours.html (de « wedstrijd ») (hierna « U » of « Uw »).

Onder « Persoonsgegevens » dient te worden begrepen, alle persoonsgegevens zoals gedefinieerd door de Verordening (EG) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (dit wil zeggen iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van de richtlijn 95/46/EG), evenals elke toepasselijke nationale aanvullende wetgeving (samen de « Privacywet »).

Categorieën van verwerkte Persoonsgegevens: De Persoonsgegevens die door Di worden verzameld en verwerkt, bevatten: [uw naam, uw voornaam, uw e-mailadres, een afbeelding van uzelf, alsook uw IP-adres, uw internetbrowsers of uw domeinnaam]

Doeleinden en wettelijke grondslag: De Persoonsgegevens worden verwerkt met het doel de eerste twee die de vraag juist beantwoorden en aan onze voorwaarden voor deelname voldoen en ze te delen op de Instagrampagina’s van Di. De wettelijke grondslag van de verwerking van de Persoonsgegevens is de uitvoering van de verplichtingen en de uitoefening van de rechte van Di die zijn vervat in het wedstrijdreglement.

De Persoonsgegevens worden eveneens verwerkt met het doel de winnaars van de wedstrijd te contacteren.

Zij zullen worden gewist aan het einde van de wedstrijd.

De gegevens die het ras of de etnische afstamming, de politieke overtuigingen, de geloofsovertuigingen of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond, alsook de genetische, biometrische gegevens, betreffende de gezondheid of het seksleven of de seksuele geaardheid, bekendmaken, worden beschouwd als « gevoelig ». Geen enkel « gevoelig » Persoonsgegeven, u aangaande, zal vrijwillig door Di worden verzameld of verwerkt en we nodigen u uit om dergelijke gegevens bij uw deelname aan de wedstrijd niet mee te delen.

Overdracht van uw Persoonsgegevens aan derden: Persoonsgegevens verzameld door Di worden niet overgedragen aan derden, met uitzondering van externe dienstverleners, onderaannemers en commerciële partners van Di, (i) uitsluitend voor de doeleinden van de verwerking beschreven in de huidige informatienota, en (ii) tegenover dewelke Di de gepaste waarborgen heeft getroffen ter bescherming van uw Persoonsgegevens, in overeenstemming met de Privacywet.

In het algemeen, zal Di uw Persoonsgegevens niet overdragen aan derden, met uitzondering van overdrachten (i) toegelaten door de toepasselijk wetgeving of (ii) vermeld in deze sectie.

Uw rechten: U hebt het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens en om de rectificatie ervan te verzoeken in geval van onnauwkeurigheid of de wissing ervan (in voorkomend geval) in het geval deze niet nodig zouden zijn. Om uw rechten uit te oefenen, dient u enkel: een geschreven en ondertekend verzoek te verzenden naar Di aan het e-mailadres zmrini@di.be of naar het postadres van Di NV – Lenniksebaan, 551, 1070 Brussel (België), met een kopie van uw identiteitskaart of ander identificatiedocument, evenals elk document waaruit blijkt dat u de persoon bent waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben.

In het algemeen, hebt u ook het recht om op elk moment uw toestemming voor elke verwerking in te trekken. Deze intrekking van toestemming doet geen afbreuk aan de regelmatigheid van op toestemming gebaseerde verwerkingen voorafgaand aan een dergelijke intrekking. In sommige gevallen hebt u ook het recht op de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door de hierboven beschreven procedure te volgen.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de Lidstaat van de Europese unie waar uw gewone verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats waar de overtreding zou zijn begaan, zich bevindt, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens u aangaande een schending van de Privacywet uitmaakt.

Stien


Informatienota – Privacybeleid in het kader van de wedstrijd Stien x DI 2023

De huidige nota legt uit hoe DI NV (Lenniksebaan, 551, 1070 Brussel – « Di »), als verwerkingsverantwoordelijke, de persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt en beschermt van deelnemers aan de wedstrijd « Stien x Di », waarvan het reglement beschikbaar is op het (web)adres https://www.di.be/nl/reglement-concours.html de « wedstrijd ») (hierna « U » of « Uw »).

Onder « Persoonsgegevens » dient te worden begrepen, alle persoonsgegevens zoals gedefinieerd door de Verordening (EG) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (dit wil zeggen iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van de richtlijn 95/46/EG), evenals elke toepasselijke nationale aanvullende wetgeving (samen de « Privacywet »).

Categorieën van verwerkte Persoonsgegevens: De Persoonsgegevens die door Di worden verzameld en verwerkt, bevatten: [uw naam, uw voornaam, uw e-mailadres, een afbeelding van uzelf, alsook uw IP-adres, uw internetbrowsers of uw domeinnaam]

Doeleinden en wettelijke grondslag: De Persoonsgegevens worden verwerkt met het doel de eerste twee die de vraag juist beantwoorden en aan onze voorwaarden voor deelname voldoen en ze te delen op de Instagrampagina’s van Di. De wettelijke grondslag van de verwerking van de Persoonsgegevens is de uitvoering van de verplichtingen en de uitoefening van de rechte van Di die zijn vervat in het wedstrijdreglement.

De Persoonsgegevens worden eveneens verwerkt met het doel de winnaars van de wedstrijd te contacteren.

Zij zullen worden gewist aan het einde van de wedstrijd.

De gegevens die het ras of de etnische afstamming, de politieke overtuigingen, de geloofsovertuigingen of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond, alsook de genetische, biometrische gegevens, betreffende de gezondheid of het seksleven of de seksuele geaardheid, bekendmaken, worden beschouwd als « gevoelig ». Geen enkel « gevoelig » Persoonsgegeven, u aangaande, zal vrijwillig door Di worden verzameld of verwerkt en we nodigen u uit om dergelijke gegevens bij uw deelname aan de wedstrijd niet mee te delen.

Overdracht van uw Persoonsgegevens aan derden: Persoonsgegevens verzameld door Di worden niet overgedragen aan derden, met uitzondering van externe dienstverleners, onderaannemers en commerciële partners van Di, (i) uitsluitend voor de doeleinden van de verwerking beschreven in de huidige informatienota, en (ii) tegenover dewelke Di de gepaste waarborgen heeft getroffen ter bescherming van uw Persoonsgegevens, in overeenstemming met de Privacywet.

In het algemeen, zal Di uw Persoonsgegevens niet overdragen aan derden, met uitzondering van overdrachten (i) toegelaten door de toepasselijk wetgeving of (ii) vermeld in deze sectie.

Uw rechten: U hebt het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens en om de rectificatie ervan te verzoeken in geval van onnauwkeurigheid of de wissing ervan (in voorkomend geval) in het geval deze niet nodig zouden zijn. Om uw rechten uit te oefenen, dient u enkel: een geschreven en ondertekend verzoek te verzenden naar Di aan het e-mailadres zmrini@di.be of naar het postadres van Di NV – Lenniksebaan, 551, 1070 Brussel (België), met een kopie van uw identiteitskaart of ander identificatiedocument, evenals elk document waaruit blijkt dat u de persoon bent waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben.

In het algemeen, hebt u ook het recht om op elk moment uw toestemming voor elke verwerking in te trekken. Deze intrekking van toestemming doet geen afbreuk aan de regelmatigheid van op toestemming gebaseerde verwerkingen voorafgaand aan een dergelijke intrekking. In sommige gevallen hebt u ook het recht op de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door de hierboven beschreven procedure te volgen.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de Lidstaat van de Europese unie waar uw gewone verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats waar de overtreding zou zijn begaan, zich bevindt, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens u aangaande een schending van de Privacywet uitmaakt.

De huidige nota legt uit hoe DI NV (Lenniksebaan, 551, 1070 Brussel – « Di »), als verwerkingsverantwoordelijke, de persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt en beschermt van deelnemers aan de wedstrijd « Stien x Di », waarvan het reglement beschikbaar is op het (web)adres https://www.di.be/nl/reglement-concours.html de « wedstrijd ») (hierna « U » of « Uw »).

Onder « Persoonsgegevens » dient te worden begrepen, alle persoonsgegevens zoals gedefinieerd door de Verordening (EG) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (dit wil zeggen iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van de richtlijn 95/46/EG), evenals elke toepasselijke nationale aanvullende wetgeving (samen de « Privacywet »).

Categorieën van verwerkte Persoonsgegevens: De Persoonsgegevens die door Di worden verzameld en verwerkt, bevatten: [uw naam, uw voornaam, uw e-mailadres, een afbeelding van uzelf, alsook uw IP-adres, uw internetbrowsers of uw domeinnaam]

Doeleinden en wettelijke grondslag: De Persoonsgegevens worden verwerkt met het doel de eerste twee die de vraag juist beantwoorden en aan onze voorwaarden voor deelname voldoen en ze te delen op de Instagrampagina’s van Di. De wettelijke grondslag van de verwerking van de Persoonsgegevens is de uitvoering van de verplichtingen en de uitoefening van de rechte van Di die zijn vervat in het wedstrijdreglement.

De Persoonsgegevens worden eveneens verwerkt met het doel de winnaars van de wedstrijd te contacteren.

Zij zullen worden gewist aan het einde van de wedstrijd.

De gegevens die het ras of de etnische afstamming, de politieke overtuigingen, de geloofsovertuigingen of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond, alsook de genetische, biometrische gegevens, betreffende de gezondheid of het seksleven of de seksuele geaardheid, bekendmaken, worden beschouwd als « gevoelig ». Geen enkel « gevoelig » Persoonsgegeven, u aangaande, zal vrijwillig door Di worden verzameld of verwerkt en we nodigen u uit om dergelijke gegevens bij uw deelname aan de wedstrijd niet mee te delen.

Overdracht van uw Persoonsgegevens aan derden: Persoonsgegevens verzameld door Di worden niet overgedragen aan derden, met uitzondering van externe dienstverleners, onderaannemers en commerciële partners van Di, (i) uitsluitend voor de doeleinden van de verwerking beschreven in de huidige informatienota, en (ii) tegenover dewelke Di de gepaste waarborgen heeft getroffen ter bescherming van uw Persoonsgegevens, in overeenstemming met de Privacywet.

In het algemeen, zal Di uw Persoonsgegevens niet overdragen aan derden, met uitzondering van overdrachten (i) toegelaten door de toepasselijk wetgeving of (ii) vermeld in deze sectie.

Uw rechten: U hebt het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens en om de rectificatie ervan te verzoeken in geval van onnauwkeurigheid of de wissing ervan (in voorkomend geval) in het geval deze niet nodig zouden zijn. Om uw rechten uit te oefenen, dient u enkel: een geschreven en ondertekend verzoek te verzenden naar Di aan het e-mailadres zmrini@di.be of naar het postadres van Di NV – Lenniksebaan, 551, 1070 Brussel (België), met een kopie van uw identiteitskaart of ander identificatiedocument, evenals elk document waaruit blijkt dat u de persoon bent waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben.

In het algemeen, hebt u ook het recht om op elk moment uw toestemming voor elke verwerking in te trekken. Deze intrekking van toestemming doet geen afbreuk aan de regelmatigheid van op toestemming gebaseerde verwerkingen voorafgaand aan een dergelijke intrekking. In sommige gevallen hebt u ook het recht op de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door de hierboven beschreven procedure te volgen.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de Lidstaat van de Europese unie waar uw gewone verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats waar de overtreding zou zijn begaan, zich bevindt, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens u aangaande een schending van de Privacywet uitmaakt.

L’Oreal


Informatienota – Privacybeleid in het kader van de wedstrijd L’Oreal x Di 2023

Informatienota – Privacybeleid in het kader van de wedstrijd L’Oreal x Di 2023 De huidige nota legt uit hoe DI NV (Lenniksebaan, 551, 1070 Brussel – « Di »), als verwerkingsverantwoordelijke, de persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt en beschermt van deelnemers aan de wedstrijd « L’Oreal », waarvan het reglement beschikbaar is op het (web)adres https://www.di.be/nl/reglement-concours.html (de « wedstrijd ») (hierna « U » of « Uw »).

Onder « Persoonsgegevens » dient te worden begrepen, alle persoonsgegevens zoals gedefinieerd door de Verordening (EG) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (dit wil zeggen iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van de richtlijn 95/46/EG), evenals elke toepasselijke nationale aanvullende wetgeving (samen de « Privacywet »).

Categorieën van verwerkte Persoonsgegevens: De Persoonsgegevens die door Di worden verzameld en verwerkt, bevatten: [uw naam, uw voornaam, uw e-mailadres, een afbeelding van uzelf, alsook uw IP-adres, uw internetbrowsers of uw domeinnaam]

Doeleinden en wettelijke grondslag: De Persoonsgegevens worden verwerkt met het doel de eerste twee die de vraag juist beantwoorden en aan onze voorwaarden voor deelname voldoen en ze te delen op de Instagrampagina’s van Di. De wettelijke grondslag van de verwerking van de Persoonsgegevens is de uitvoering van de verplichtingen en de uitoefening van de rechte van Di die zijn vervat in het wedstrijdreglement.

De Persoonsgegevens worden eveneens verwerkt met het doel de winnaars van de wedstrijd te contacteren.

Zij zullen worden gewist aan het einde van de wedstrijd.

De gegevens die het ras of de etnische afstamming, de politieke overtuigingen, de geloofsovertuigingen of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond, alsook de genetische, biometrische gegevens, betreffende de gezondheid of het seksleven of de seksuele geaardheid, bekendmaken, worden beschouwd als « gevoelig ». Geen enkel « gevoelig » Persoonsgegeven, u aangaande, zal vrijwillig door Di worden verzameld of verwerkt en we nodigen u uit om dergelijke gegevens bij uw deelname aan de wedstrijd niet mee te delen.

Overdracht van uw Persoonsgegevens aan derden: Persoonsgegevens verzameld door Di worden niet overgedragen aan derden, met uitzondering van externe dienstverleners, onderaannemers en commerciële partners van Di, (i) uitsluitend voor de doeleinden van de verwerking beschreven in de huidige informatienota, en (ii) tegenover dewelke Di de gepaste waarborgen heeft getroffen ter bescherming van uw Persoonsgegevens, in overeenstemming met de Privacywet.

In het algemeen, zal Di uw Persoonsgegevens niet overdragen aan derden, met uitzondering van overdrachten (i) toegelaten door de toepasselijk wetgeving of (ii) vermeld in deze sectie.

Uw rechten: U hebt het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens en om de rectificatie ervan te verzoeken in geval van onnauwkeurigheid of de wissing ervan (in voorkomend geval) in het geval deze niet nodig zouden zijn. Om uw rechten uit te oefenen, dient u enkel: een geschreven en ondertekend verzoek te verzenden naar Di aan het e-mailadres zmrini@di.be of naar het postadres van Di NV – Lenniksebaan, 551, 1070 Brussel (België), met een kopie van uw identiteitskaart of ander identificatiedocument, evenals elk document waaruit blijkt dat u de persoon bent waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben.

In het algemeen, hebt u ook het recht om op elk moment uw toestemming voor elke verwerking in te trekken. Deze intrekking van toestemming doet geen afbreuk aan de regelmatigheid van op toestemming gebaseerde verwerkingen voorafgaand aan een dergelijke intrekking. In sommige gevallen hebt u ook het recht op de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door de hierboven beschreven procedure te volgen.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de Lidstaat van de Europese unie waar uw gewone verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats waar de overtreding zou zijn begaan, zich bevindt, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens u aangaande een schending van de Privacywet uitmaakt.

NYX


Informatienota – Privacybeleid in het kader van de wedstrijd NYX x Di 2021

De huidige nota legt uit hoe DI NV (Lenniksebaan, 551, 1070 Brussel – « Di »), als verwerkingsverantwoordelijke, de persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt en beschermt van deelnemers aan de wedstrijd « NYX », waarvan het reglement beschikbaar is op het (web)adres https://www.di.be/nl/reglement-concours.html (de « wedstrijd ») (hierna « U » of « Uw »).

Onder « Persoonsgegevens » dient te worden begrepen, alle persoonsgegevens zoals gedefinieerd door de Verordening (EG) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (dit wil zeggen iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van de richtlijn 95/46/EG), evenals elke toepasselijke nationale aanvullende wetgeving (samen de « Privacywet »).

Categorieën van verwerkte Persoonsgegevens: De Persoonsgegevens die door Di worden verzameld en verwerkt, bevatten: [uw naam, uw voornaam, uw e-mailadres, een afbeelding van uzelf, alsook uw IP-adres, uw internetbrowsers of uw domeinnaam]

Doeleinden en wettelijke grondslag: De Persoonsgegevens worden verwerkt met het doel de eerste twee die de vraag juist beantwoorden en aan onze voorwaarden voor deelname voldoen en ze te delen op de Instagrampagina’s van Di. De wettelijke grondslag van de verwerking van de Persoonsgegevens is de uitvoering van de verplichtingen en de uitoefening van de rechte van Di die zijn vervat in het wedstrijdreglement.

De Persoonsgegevens worden eveneens verwerkt met het doel de winnaars van de wedstrijd te contacteren.

Zij zullen worden gewist aan het einde van de wedstrijd.

De gegevens die het ras of de etnische afstamming, de politieke overtuigingen, de geloofsovertuigingen of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond, alsook de genetische, biometrische gegevens, betreffende de gezondheid of het seksleven of de seksuele geaardheid, bekendmaken, worden beschouwd als « gevoelig ». Geen enkel « gevoelig » Persoonsgegeven, u aangaande, zal vrijwillig door Di worden verzameld of verwerkt en we nodigen u uit om dergelijke gegevens bij uw deelname aan de wedstrijd niet mee te delen.

Overdracht van uw Persoonsgegevens aan derden: Persoonsgegevens verzameld door Di worden niet overgedragen aan derden, met uitzondering van externe dienstverleners, onderaannemers en commerciële partners van Di, (i) uitsluitend voor de doeleinden van de verwerking beschreven in de huidige informatienota, en (ii) tegenover dewelke Di de gepaste waarborgen heeft getroffen ter bescherming van uw Persoonsgegevens, in overeenstemming met de Privacywet.

In het algemeen, zal Di uw Persoonsgegevens niet overdragen aan derden, met uitzondering van overdrachten (i) toegelaten door de toepasselijk wetgeving of (ii) vermeld in deze sectie.

Uw rechten: U hebt het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens en om de rectificatie ervan te verzoeken in geval van onnauwkeurigheid of de wissing ervan (in voorkomend geval) in het geval deze niet nodig zouden zijn. Om uw rechten uit te oefenen, dient u enkel: een geschreven en ondertekend verzoek te verzenden naar Di aan het e-mailadres zmrini@di.be of naar het postadres van Di NV – Lenniksebaan, 551, 1070 Brussel (België), met een kopie van uw identiteitskaart of ander identificatiedocument, evenals elk document waaruit blijkt dat u de persoon bent waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben.

In het algemeen, hebt u ook het recht om op elk moment uw toestemming voor elke verwerking in te trekken. Deze intrekking van toestemming doet geen afbreuk aan de regelmatigheid van op toestemming gebaseerde verwerkingen voorafgaand aan een dergelijke intrekking. In sommige gevallen hebt u ook het recht op de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door de hierboven beschreven procedure te volgen.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de Lidstaat van de Europese unie waar uw gewone verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats waar de overtreding zou zijn begaan, zich bevindt, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens u aangaande een schending van de Privacywet uitmaakt.

24


Informatienota – Privacybeleid in het kader van de wedstrijd 24 x Di 2023

De huidige nota legt uit hoe DI NV (Lenniksebaan, 551, 1070 Brussel – « Di »), als verwerkingsverantwoordelijke, de persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt en beschermt van deelnemers aan de wedstrijd « 24xDi », waarvan het reglement beschikbaar is op het (web)adres https://www.di.be/nl/reglement-concours.html (de « wedstrijd ») (hierna « U » of « Uw »).

Onder « Persoonsgegevens » dient te worden begrepen, alle persoonsgegevens zoals gedefinieerd door de Verordening (EG) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (dit wil zeggen iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van de richtlijn 95/46/EG), evenals elke toepasselijke nationale aanvullende wetgeving (samen de « Privacywet »).

Categorieën van verwerkte Persoonsgegevens: De Persoonsgegevens die door Di worden verzameld en verwerkt, bevatten: [uw naam, uw voornaam, uw e-mailadres, een afbeelding van uzelf, alsook uw IP-adres, uw internetbrowsers of uw domeinnaam]

Doeleinden en wettelijke grondslag: De Persoonsgegevens worden verwerkt met het doel de eerste twee die de vraag juist beantwoorden en aan onze voorwaarden voor deelname voldoen en ze te delen op de Instagrampagina’s van Di. De wettelijke grondslag van de verwerking van de Persoonsgegevens is de uitvoering van de verplichtingen en de uitoefening van de rechte van Di die zijn vervat in het wedstrijdreglement.

De Persoonsgegevens worden eveneens verwerkt met het doel de winnaars van de wedstrijd te contacteren.

Zij zullen worden gewist aan het einde van de wedstrijd.

De gegevens die het ras of de etnische afstamming, de politieke overtuigingen, de geloofsovertuigingen of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond, alsook de genetische, biometrische gegevens, betreffende de gezondheid of het seksleven of de seksuele geaardheid, bekendmaken, worden beschouwd als « gevoelig ». Geen enkel « gevoelig » Persoonsgegeven, u aangaande, zal vrijwillig door Di worden verzameld of verwerkt en we nodigen u uit om dergelijke gegevens bij uw deelname aan de wedstrijd niet mee te delen.

Overdracht van uw Persoonsgegevens aan derden: Persoonsgegevens verzameld door Di worden niet overgedragen aan derden, met uitzondering van externe dienstverleners, onderaannemers en commerciële partners van Di, (i) uitsluitend voor de doeleinden van de verwerking beschreven in de huidige informatienota, en (ii) tegenover dewelke Di de gepaste waarborgen heeft getroffen ter bescherming van uw Persoonsgegevens, in overeenstemming met de Privacywet.

In het algemeen, zal Di uw Persoonsgegevens niet overdragen aan derden, met uitzondering van overdrachten (i) toegelaten door de toepasselijk wetgeving of (ii) vermeld in deze sectie.

Uw rechten: U hebt het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens en om de rectificatie ervan te verzoeken in geval van onnauwkeurigheid of de wissing ervan (in voorkomend geval) in het geval deze niet nodig zouden zijn. Om uw rechten uit te oefenen, dient u enkel: een geschreven en ondertekend verzoek te verzenden naar Di aan het e-mailadres zmrini@di.be of naar het postadres van Di NV – Lenniksebaan, 551, 1070 Brussel (België), met een kopie van uw identiteitskaart of ander identificatiedocument, evenals elk document waaruit blijkt dat u de persoon bent waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben.

In het algemeen, hebt u ook het recht om op elk moment uw toestemming voor elke verwerking in te trekken. Deze intrekking van toestemming doet geen afbreuk aan de regelmatigheid van op toestemming gebaseerde verwerkingen voorafgaand aan een dergelijke intrekking. In sommige gevallen hebt u ook het recht op de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door de hierboven beschreven procedure te volgen.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de Lidstaat van de Europese unie waar uw gewone verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats waar de overtreding zou zijn begaan, zich bevindt, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens u aangaande een schending van de Privacywet uitmaakt.