Klik hier voor gratis verzending gratis levering*

Informatienota


Door de toekenning van de Di klantenkaart te verzoeken en/of door het gebruik ervan te aanvaarden, erkent u dat Di NV (Lenniksebaan 551, 1070 Brussel - « Di ») bepaalde persoonsgegevens u aangaande verwerkt, met inbegrip van uw naam en voornaam, taal, geslacht (mannelijk / vrouwelijk), geboortedatum, postadres en/of e-mail, mobiele telefoonnummer, klantenkaartnummer, klantennummer, aankoopgeschiedenis (winkelmandnummer, datum en tijd van aankoop, identificatie van de winkel, productreferentie, productbeschrijving, bedrag inclusief belastingen, met en zonder korting, beweging (debet/credit) van loyaliteitspunten) en gegevens over de aanbiedingen en voordelen waarop de klantenkaart u recht geeft. De rechtsgronden van de verwerking zijn de noodzaak voor de uitvoering van het klantenkaartcontract of, wat de direct marketing via e-mail of tekstbericht op uw mobiele telefoon betreft, de toestemming.


Di verwerkt uw persoonsgegevens omuw gebruik van de klantenkaart te beheren en om de kortingen, promoties en andere voordelen toe te passen waarop deze u recht geeft, evenals voor direct marketingdoeleinden. U erkent dat Di uw persoonsgegevens mag meedelen aan externe dienstverleners en onderaannemers, uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden, en tegenover dewelke Di de gepaste maatregelen heeft getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en zich, in het bijzonder, heeft verzekerd van de ondertekening van Modelcontractbepalingen van de Europese Commissie of de controle van de toetreding van onze partners aan het Privacy Shield, in voorkomend geval. U kunt een kopie van deze documenten verkrijgen door de hieronder beschreven procedure te volgen. Indien u daarmee instemt, kan Di u promotionele en/of informatieve e-mails of tekstberichten verzenden met betrekking tot de producten en diensten van Di.


U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, zoals verzameld en verwerkt door Di, en om de rectificatie of de wissing (in voorkomend geval) ervan te bekomen in het geval deze onjuist of niet noodzakelijk zouden zijn. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van de Europese Unie waar uw gewone verblijfplaats zich bevindt, uw werkplaats of de plaats waar de overtreding zou zijn begaan. Om uw rechten uit te oefenen, dient u een geschreven en ondertekend verzoek te verzenden naar Di aan het e-mailadres privacy@di.be of naar het hierboven vermelde postadres van Di, met een kopie van uw identiteitskaart of ander identificatiedocument. Indien u, op eender welk moment, wenst dat Di stopt met het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden, kan u zich op elk moment, kosteloos en zonder enige rechtvaardiging te moeten verschaffen, verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden, door de hierboven beschreven procedure te volgen. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van op toestemming gebaseerde verwerkingen voorafgaand aan een dergelijke intrekking.


Versie 06/06/2018